Služby pro školy a školská zařízení
Semináře
Blog-post Thumbnail

Právní rámec řízení v praxi ředitelů škol a školských zařízení

Vzdělávací program akreditovaný pod č.j.: MSMT-33494/2019-1

Seminář je zaměřen na přehled právních předpisů upravující oblast školství s důrazem na nové právní úpravy. Cílem je prohloubit teoretické a praktické znalosti v oblasti školské legislativy a umět aplikovat nové poznatky do řídící a pedagogické práce školy a školského zařízení, naučit se efektivně řešit vzniklé situace v jednotlivých právních oblastech, umět upravit závazné vzdělávací dokumenty pro potřeby své školy

Více...
Blog-post Thumbnail

Správní řízení v praxi ředitelů škol a školských zařízeních

Vzdělávací program akreditovaný pod č.j.: MSMT-33494/2019-1

Seminář je orientován na správní řízení činnosti škol a školských zařízeních se zaměřením na rozhodovací praxi ředitelů doplněnou o ukázky meritorních rozhodnutí. Cílem je prohloubit znalosti a dovednosti v oblasti aplikace správního řádu při výkonu správních činností v praxi a na pozadí konkrétních příkladů a s využitím vybrané judikatury Nejvyššího správního soudu

Více...
Info

Academy Education, s.r.o.

     Na Stárce 946/7, Praha 5 - Košíře, 150 00
  info@academyeducation.cz
    +420 755 155 079 
   Dat. schránka:78ybw5d
     IČ:  08446466
    Bankovní  spojení: 2401680392/2010

Školící   místa

PRAHA:
Ovocný trh 572/11, Praha 1
SMVV Michelská 12, Praha 4
PLZEŇ:
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje,
Smetanovy sady 2, Plzeň
BRNO:
Edutica, s.r.o., Masarykova 32, Brno