Manažer dalšího vzdělávání
Rekvalifikační kurz
Manažer dalšího vzdělávání l

REKVALIFIKAČNÍ KURZ MANAŽER DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Kód profesní kvalifikace: 75-021-T | Akreditace č.j.: MSMT-33753/2019-1/387

Kurz připravuje účastníky na úspěšný výkon zvolené profesní kvalifikace a na vykonání odborné zkoušky profesní kvalifikace NSK 75-021-T Manažer dalšího vzdělávání. Absolvent získá odborné znalosti v řízení vzdělávací instituce, marketingu, projektování vzdělávacích aktivit, řízení procesů a logistiky distančních forem vzdělávání,  seznámí se s analýzou vzdělávacích potřeb, realizací a evaluací vzdělávacích akcí a se základy legislativního prostředí vzdělávání a postupy vedoucí k získání akreditací vzdělávacích programů a vzdělávacích institucí. Uchazeč získá Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího kurzu MŠMT. Součástí kurzu jsou skripta, případové studie a vzdělávací programy.
Více informací o zkoušce zde: https://www.academyeducation.cz/zkouška

Profesní zkouškou získá uchazeč mezinárodně uznávané Osvědčení profesní kvalifikace Národní soustavy kvalifikací 75-021-T Manažer dalšího vzdělávání, které odpovídá úrovni European Qualifications Framework EQF 7 (Evropský rámec kvalifikací) podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a EUROPASS prokazující dosaženou úroveň vzdělání EQF 7 a mezinárodní klasifikace ISCED na úrovni magisterského vzdělávacího programu. EUROPASS umožňuje rychleji se uplatnit na pracovním trhu v ČR a zahraničí.
Více informací zde: http://www.nuv.cz/p/evropsky-ramec-kvalifikaci-eqf

GARANT A LEKTOR:
JUDr. Ivana Slavíková, MBA – autorizovaná lektorka a manažerka vzdělávání oprávněná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, k ověřování a udělování profesních kvalifikací Národní soustavy kvalifikací podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.


ÚČASTNÍK SI V RÁMCI KURZU:
 • ověří své kompetence ke složení profesní zkoušky na připravených případových studiích a navrhne konkrétní řešení podle požadavků jednotlivých kritérií hodnotícího standardu NSK
 • zpracuje vlastní návrhy případové studie zaměřené na preferovanou profesní oblast a praktickým předvedením si vyzkouší konkrétní řešení dle požadavků kritérií hodnotícího standardu NSK
 • sestaví rámcový vzdělávací obsah vzdělávacího programu na vzorovém formuláři – určí si cílovou skupinu vzdělávání, případně si ji upřesní, cíle vzdělávání, hodinový obsah, časový plán realizace apod.
 • vyzkouší postupy vedoucí k získání akreditací vzdělávacích programů a vzdělávací instituce na pozadí platného legislativního prostředí vzdělávání dospělých
 • osvojí principy tvorby podnikové strategie vzdělávací instituce, sestavení finančního rozpočtu včetně možných rizik fungování
 • vyzkouší tvorbu marketingovou strategie se zaměřením na aktuální marketingové trendy a analýzu vzdělávacích potřeb
 • sestaví nabídku vzdělávání pro konkrétní typ klienta
 • za pomocí videoukázky nebo modelové situace vyzkouší hodnocení vedení výuky lektorem s důrazem na jeho chyby, verbální projev, použití nevhodných vzdělávacích metod, motivaci účastníků apod.
 • navrhne postup a kroky potřebné k vytvoření a využití jim vybraného typu distančního vzdělávání - webináře, LMS, MOOC, e-learning, vzdělávání v cloudu, mobilní technologie apod.
 • vhodně nastaví systém evaluační činnosti v rámci organizace a vytvoří evaluační dotazník pro vlastní vzdělávací akci
 • osvojí základy legislativního prostředí vzdělávání a postupy vedoucí k získání akreditací vzdělávacích programů a vzdělávacích institucí

Kompetence uchazeče u zkoušky se ověřují v souladu s požadavky hodnotícího standardu NSK 75-021-T Manažer dalšího vzdělávání. Více informací zde...  NSK

PROFESNÍ KVALIFIKACE:

Manažer dalšího vzdělávání (75-021-T)

TERMÍNY:

1.9.2021 - 31.1.2022
1.11.2021 - 31.3.2022

DÉLKA KURZU:

150 hod

CENA:

20 000 Kč

LEKTOR:

JUDr. Ivana Slavíková, MBA

MÍSTO KONÁNÍ:

Praha

CERTIFIKÁTY PO SLOŽENÍ ZKOUŠKY:

OSVĚDČENÍ o získání profesní kvalifikace NSK 75-021-T Manažer dalšího vzdělávání, úroveň Evropského rámce kvalifikací EQF 7
EUROPASS - Certificate of Vocational Qualification Futher Education Manager, úroveň vzdělání EQF 7 a mezinárodní klasifikace ISCED
Osvědčení a absolvování akreditovaného vzdělávacího kurzu č.j.: MŠMT-33753/2019-1/387Info

Academy Education, s.r.o.

     Na Stárce 946/7, Praha 5 - Košíře, 150 00
  info@academyeducation.cz
    +420 755 155 079 
   Dat. schránka:78ybw5d
     IČ:  08446466
    Bankovní  spojení: 2401680392/2010

Školící   místa

PRAHA:
Ovocný trh 572/11, Praha 1
SMVV Michelská 12, Praha 4
PLZEŇ:
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje,
Smetanovy sady 2, Plzeň
BRNO:
Edutica, s.r.o., Masarykova 32, Brno