Akreditované kurzy
Termíny
Lektor dalšího vzdělávání

Akreditovaný kurz Lektor dalšího vzdělávání

kód profesní kvalifikace: 75-001-T | autorizace č.j.: MSMT-33753/2019-1/387

Kurz připravuje účastníky na úspěšný výkon zvolené profesní kvalifikace a úspěšné vykonání zkoušky profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání (75-001-T). V rámci kurzu si účastníci připraví obsah a strukturu svého vzdělávacího programu a vyzkouší si písemný test ke zkoušce.
Vykonáním zkoušky získá absolvent celostátně uznávané osvědčení o profesní kvalifikaci Národní soustavy kvalifikací Lektor dalšího vzdělávání (75-001-T), které odpovídá úrovni Evropského rámce kvalifikací (EQF 7) podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů.

Více...
Manažer dalšího vzdělávání l

Akreditovaný kurz Manažer dalšího vzdělávání

Kód profesní kvalifikace: 75-021-T | č. j. autorizace: MSMT-33753/2019-1/387

Kurz připravuje účastníky na úspěšný výkon zvolené profesní kvalifikace a úspěšné vykonání zkoušky profesní kvalifikace Manažer dalšího vzdělávání (75-021-T).
Vykonáním zkoušky získá absolvent celostátně uznávané osvědčení o profesní kvalifikaci Národní soustavy kvalifikací Manažer dalšího vzdělávání (75-001-T), které odpovídá úrovni Evropského rámce kvalifikací (EQF 7) podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů.

Více...
Info

Academy Education, s.r.o.

     Na Stárce 946/7, Praha 5 - Košíře, 150 00
  info@academyeducation.cz
    +420 755 155 079 
   Dat. schránka:78ybw5d
     IČ:  08446466
    Bankovní  spojení: 2401680392/2010

Školící   místa

PRAHA:
Ovocný trh 572/11, Praha 1
SMVV Michelská 12, Praha 4
PLZEŇ:
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje,
Smetanovy sady 2, Plzeň
BRNO:
Edutica, s.r.o., Masarykova 32, Brno