Právní rámec řízení v praxi ředitelů škol a školských zařízení
Seminář
Právní rámec

Právní rámec řízení v praxi ředitelů škol a školských zařízení

Č.j. akreditace: MSMT-33494/2019-1

Seminář je zaměřen na přehled právních předpisů upravující oblast školství s důrazem na nové právní úpravy. Cílem je prohloubit teoretické a praktické znalosti v oblasti školské legislativy a umět aplikovat nové poznatky do řídící a pedagogické práce školy a školského zařízení, naučit se efektivně řešit vzniklé situace v jednotlivých právních oblastech, umět upravit závazné vzdělávací dokumenty pro potřeby své školy a připravit vnitřní organizační směrnice týkající se práv a povinností žáků a zaměstnanců, zvládat postupy při poskytování informací týkající se činnosti školy veřejnosti, znát postupy při ochraně osobních údajů žáků školy a bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, zvládat pravidla při řešení stížností a dokázat tyto stížnosti řešit, znát práva účastníků správního řízení, umět formulovat správní rozhodnutí a znát postupy při odvolání proti rozhodnutí, umět aplikovat do praxe příslušná ustanovení zákoníku práce a občanského zákoníku a umět poskytnou podporu žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům nadaných a integrovat žáky se zdravotním postižením v souladu s platnou legislativou.

Ředitelé škol a školských zařízeních se na modelových situacích, příkladech z praxe a s využitím vybrané judikatury a platné legislativy osvojí jednotlivé kroky při řešení konkrétních situací z praxe.


Garant a lektor: JUDr. Ivana Slavíková, lektorka působila na MŠMT v Kanceláři ministra jako Vrchní ministerská rada pro parlamentní a vládní agendu.

Info

Academy Education, s.r.o.

     Na Stárce 946/7, Praha 5 - Košíře, 150 00
  info@academyeducation.cz
    +420 755 155 079 
   Dat. schránka:78ybw5d
     IČ:  08446466
    Bankovní  spojení: 2401680392/2010

Školící   místa

PRAHA:
Ovocný trh 572/11, Praha 1
SMVV Michelská 12, Praha 4
PLZEŇ:
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje,
Smetanovy sady 2, Plzeň
BRNO:
Edutica, s.r.o., Masarykova 32, Brno