Manažer dalšího vzdělávání
Přípravný kurz
Manažer dalšího vzdělávání l

PŘÍPRAVNÝ KURZ MANAŽER DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

kód profesní kvalifikace: 75-021-T | č. j. autorizace: MSMT-31080/2019

Kurz připravuje účastníky na úspěšné vykonání zkoušky pro získání profesní kvalifikace Manažer dalšího vzdělávání (75-021-T) a na úspěšný výkon zvolené profesní kvalifikace. Účastník bude seznámen s marketingem vzdělávání, s řízením vzdělávací instituce, s projektováním vzdělávacích aktivit, s řízením procesů a logistiky distančních forem vzdělávání, vyzkouší si analýzu vzdělávacích potřeb, evaluaci vzdělávacích akcí aj. Určeno především pro budoucí HR pracovníky, manažery vzdělávání, koordinátory vzdělávání a vzdělávacích akcí a lektory.

PROFESNÍ ZKOUŠKA: Uspěšným vykonáním získá uchazeč celostátně uznávané osvědčení dle profesní kvalifikace Národní soustavy kvalifikací Manažer dalšího vzdělávání (75-021-T), které odpovídá úrovni Evropského rámce kvalifikací EQF 7 podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a Europass - dodatek k osvědčení prokazující dosaženou úroveň vzdělání Evropského rámce kvalifikací EQF a mezinárodní klasifikace ISCED. Europass umožňuje absolventům rychleji se uplatnit na pracovním trhu v zahraničí.


GARANT A LEKTOR: JUDr. Ivana Slavíková, MBA – autorizovaná lektorka a manažerka vzdělávání oprávněná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, k ověřování a udělování profesních kvalifikací Národní soustavy kvalifikací podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

STRUKTURA KURZU:
  • Na kurz bude připraveno 10 případových studií, na kterých si účastník ověří své kompetence ke složení zkoušky profesní kvalifikace
  • V rámci kurzu si účastník zpracuje vlastní návrh případové studie zaměřené na preferovanou profesní oblast, na které bude u zkoušky navrhovat konkrétní řešení dle požadavků kritérií hodnotícího standardu NSK
  • Sestaví si rámcový vzdělávací obsah vzdělávacího programu – určí cílovou skupinu vzdělávání, případně si ji upřesní, cíle vzdělávání, hodinový obsah, materiálně technické vybavení, personálního zajištění, včetně časového plánu realizace
  • Seznámí se ze základy legislativního prostředí vzdělávání dospělých a postupy vedoucí k získání akreditací vzdělávacích programů a vzdělávací instituce
  • Osvojí si principy tvorby podnikové strategie vzdělávací instituce, sestavení finančního rozpočtu včetně možných rizik fungování
  • Vyzkouší si tvorbu marketingovou strategie se zaměřením na aktuální marketingové trendy a analýzu vzdělávacích potřeb
  • Za pomocí videoukázky nebo modelové situace si vyzkouší hodnocení vedení výuky lektorem s důrazem na jeho chyby, verbální projev, použití nevhodných vzdělávacích metod, motivaci účastníků apod.
  • Naplánuje si postup k vytvoření jim vybraného typu distančního vzdělávání - webináře, LMS (systémy pro řízení učení), MOOC (Masové otevřené on-line kurzy), e-learning, vzdělávání v cloudu, mobilní technologie apod.
  • Vytvoří si evaluační dotazník pro vzdělávací akci – hodnocení programu, lektora, pomůcek, kvality výuky, metody hodnocení


SPECIFIKACE ZKOUŠKY:

Ke zkoušce budou připraveny případové studie, které zahrnují konkrétní případy, na kterých se ověřují kompetence. Uchazeč si vybere 2 až 3 z nich a v návaznosti na teoretické a praktické znalosti navrhne řešení podle požadavků kritérií. Součásti zkoušky je ústní ověření a praktické předvedení.

Kompetence uchazeče u zkoušky se ověřují v souladu s požadavky hodnotícího standardu NSK Manažer dalšího vzdělávání (kód: 75-021-T). Více informací zde...

Profesní kvalifikace:

Manažer dalšího vzdělávání (75-021-T)

Termíny kurzu:

PRAHA: 17.6., 29.7., 12.8., 23.9.

PLZEŇ:  19.6., 31.7., 14.8., 25.9.

Délka kurzu:

9:00 - 16:00 hod

Cena:

6.000 Kč

Poznámka:

Pro účastníky kurzu je cena zkoušky 2.000 Kč

Garant a lektor:

JUDr. Ivana Slavíková, MBA

Místo konání:

SMVV, s.r.o., Michelská 12, Praha 4

Certifikáty
po složení zkoušky:

Osvědčení profesní kvalifikace NSK Manažer dalšího vzdělávání , kód 75-021-T , odpovídá úrovni Evropského rámce kvalifikací EQF 7
Europass - dodatek k osvědčení prokazující dosaženou úroveň vzdělání Evropského rámce kvalifikací EQF a mezinárodní klasifikace ISCEDInfo

Academy Education, s.r.o.

     Na Stárce 946/7, Praha 5 - Košíře, 150 00
  info@academyeducation.cz
    +420 755 155 079 
   Dat. schránka:78ybw5d
     IČ:  08446466
    Bankovní  spojení: 2401680392/2010

Školící   místa

PRAHA:
Ovocný trh 572/11, Praha 1
SMVV Michelská 12, Praha 4
PLZEŇ:
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje,
Smetanovy sady 2, Plzeň
BRNO:
Edutica, s.r.o., Masarykova 32, Brno