Lektor dalšího vzdělávání
Přípravný kurz
Lektor dalšího vzdělávání

PŘÍPRAVNÝ KURZ LEKTOR DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (75-001-T)

kód profesní kvalifikace: 75-001-T | č.j. autorizace: MSMT-31080/2019

Kurz připravuje účastníky na úspěšné vykonání zkoušky profesní kvalifikace Národní soustavy kvalifikací Lektor dalšího vzdělávání (kód: 75-001-T) a na úspěšný výkon zvolené profesní kvalifikace. V rámci kurzu si účastníci připraví strukturu svého modelu vzdělávacího programu, na modelových situacích si ověří své lektorské kompetence ke zkoušce a vyzkouší si test nanečisto.

PROFESNÍ ZKOUŠKA: Vykonáním uchazeč získá celostátně uznávané osvědčení profesní kvalifikace NSK Lektor dalšího vzdělávání (75-021-T), které odpovídá úrovni Evropského rámce kvalifikací EQF 7 podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a Europass - dodatek k osvědčení prokazující dosaženou úroveň vzdělání Evropského rámce kvalifikací EQF a mezinárodní klasifikace ISCED. Europass umožňuje absolventům rychleji se uplatnit na pracovním trhu v zahraničí.

GARANT A LEKTOR: JUDr. Ivana Slavíková, MBA – autorizovaná lektorka a manažerka vzdělávání oprávněná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, k ověřování a udělování profesních kvalifikací Národní soustavy kvalifikací podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

STRUKTURA KURZU:
 • Příprava na písemný test - základní terminologie andragogiky a didaktiky, didaktické techniky, pomůcky, formy a metody vzdělávání, hodnocení vzdělávání dospělých aj.
 • Sestavení vlastního vzdělávacího programu na vzorovém formuláři - název programu/kurzu, vzdělávací cíle, osnova kurzu, očekávané kompetence účastníků programu atd.
 • Učební plán - rozpis do minutového scénáře, stanovení vzdělávacích cílů preferované profesní oblasti, přiřazení správných kompetencí
 • Prezentace – příprava ukázky vlastní výuky, rozbory příkladů z praxe
 • Ověřování lektorských kompetencí na modelových situacích, praktické řešení a ukázky interakce s účastníky kurzu
 • Vhodné výukové metody lektora, analýza nejčastějších chyb lektora
 • Práce se specifickými skupinami dospělých, zejména skupinou 55+ - ukázka
 • Metody hodnocení a evaluační nástroje pro ověření úrovně dosažených kompetencí
 • Vytvoření evaluačního dotazníku pro vzdělávací akci – hodnocení programu, lektora, pomůcek, kvality výuky apod.
 • Učební texty ke zkoušce - specifikace
 • Řešení praktických příkladů z praxe ke zkoušce
 • Písemný test nanečisto


SPECIFIKACE ZKOUŠKY:

Písemné ověření probíhá formou písemného testu, tj. výběrem z možností odpovědí, otevřených otázek ze základů andragogiky a didaktiky (kritéria a) až d) hodnotícího standartu Orientace v základní terminologii, didaktiky, hodnocení). Ústní ověření pak obhajobou předem připraveného vzdělávacího programu, reálnou ukázkou vlastní výuky (prezentace) a předvedením lektorských dovedností na konkrétní modelové situaci.

Kompetence uchazeče u zkoušky se ověřují v souladu s požadavky hodnotícího standardu NSK Lektor dalšího vzdělávání (kód: 75-001-T). Více informací zde...  NSK

Profesní kvalifikace:

Lektor dalšího vzdělávání (75-001-T)

Termíny kurzu:

PRAHA: 24. 6., 22. 7., 19. 8., 16. 9.

PLZEŇ: 26. 6., 24. 7., 21. 8., 18. 9.

Délka kurzu:

9:00 - 16:00 hod

Cena:

6.000 Kč

Poznámka:

Pro účastníky přípravného kurzu je zkouška v ceně kurzu

Garant a lektor:

JUDr. Ivana Slavíková, MBA

Místo konání:

SMVV, s.r.o., Michelská 12, Praha 4

Certifikáty
po složení zkoušky:

Osvědčení profesní kvalifikace NSK Lektor dalšího vzdělávání, kód 75-001-T (odpovídá úrovni Evropského rámce kvalifikací EQF 7)
Europass - dodatek k osvědčení prokazující dosaženou úroveň vzdělání Evropského rámce kvalifikací EQF a mezinárodní klasifikace ISCEDInfo

Academy Education, s.r.o.

     Na Stárce 946/7, Praha 5 - Košíře, 150 00
  info@academyeducation.cz
    +420 755 155 079 
   Dat. schránka:78ybw5d
     IČ:  08446466
    Bankovní  spojení: 2401680392/2010

Školící   místa

PRAHA:
Ovocný trh 572/11, Praha 1
SMVV Michelská 12, Praha 4
PLZEŇ:
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje,
Smetanovy sady 2, Plzeň
BRNO:
Edutica, s.r.o., Masarykova 32, Brno