Mediace
Více...

Mediace

Mediace je forma mimosoudního řešení sporu za účasti třetí nezávislé osoby mediátora, která podporuje komunikaci mezi osobami na konfliktu zúčastněnými tak, aby jim pomohla dosáhnout smírného řešení jejich konfliktu uzavřením mediační dohody. Cílem mediačního procesu je takové řešení konfliktů, které odpovídá zájmům a potřebám jednotlivých stran. Toho je možno dosáhnout prostřednictvím oboustranného sdílení příčin a pozadí celého konfliktu. Cílem je nalezení dohody postavené na vzájemné kooperaci a hledání alternativního řešení.

Mediátor je profesionálem vstupujícím mezi strany sporu. Pomáhá stranám sporu vzájemně pochopit svá stanoviska, rozpoznat hlubší potřeby a zájmy každé ze stran a na jejich základě vystavět novou dohodu s přihlédnutím k možnostem a limitům obou stran. Specifickými technikami tlumí emoce a postupně přivádí strany do stavu, kdy jsou schopny se vzájemně vnímat, slyšet a pochopit. Mediace zahrnuje právní, psychologická, sociální a sociologická specifika. Legislativně je mediace zakotvena v zákoně č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě) a zákonem č. 202/2012 Sb., o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci).

MEDIACEZaměřujeme se na:
   firemní mediace - spory mezi managementem, mezi firmou a zaměstnanci, mezi zaměstnanci navzájem
   rodinné mediace - manželské, rodinné, vícegenerační porozvodové spory
    mediace ve škole - efektivní metoda ke zmírňovaní napětí ve školních kolektivech a k budování lepších vztahůInfo

Academy Education, s.r.o.

     Na Stárce 946/7, Praha 5 - Košíře, 150 00
  info@academyeducation.cz
    +420 755 155 079 
   Dat. schránka:78ybw5d
     IČ:  08446466
    Bankovní  spojení: 2401680392/2010

Školící   místa

PRAHA:
Ovocný trh 572/11, Praha 1
SMVV Michelská 12, Praha 4
PLZEŇ:
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje,
Smetanovy sady 2, Plzeň
BRNO:
Edutica, s.r.o., Masarykova 32, Brno