Vítejte v
Æ ACADEMY EDUCATION
Pojďte dál...

PROFESNÍ ZKOUŠKA

PRAHA

20.1., 24.2.
24.3., 28.4.

MANAŽER DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Autorizace č.j.: MSMT-31080/2019 | kód NSK: 75-021-T

Profesní zkouškou získá uchazeč mezinárodně uznávané Osvědčení profesní kvalifikace Národní soustavy kvalifikací 75-021-T Manažer dalšího vzdělávání, které odpovídá úrovni European Qualifications Framework EQF 7 (Evropský rámec kvalifikací) a EUROPASS prokazující dosaženou úroveň vzdělání EQF 6 a mezinárodní klasifikace ISCED na úrovni bakalářského vzdělávacího programu.

PROFESNÍ ZKOUŠKA

PRAHA

21.1., 25.2.
25.3., 29.4.

LEKTOR DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Autorizace č.j.: MSMT-31080/2019 | kód NSK: 75-001-T

Profesní zkouškou získá uchazeč mezinárodně uznávané Osvědčení profesní kvalifikace Národní soustavy kvalifikací 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, které odpovídá úrovni European Qualifications Framework EQF 7 (Evropský rámec kvalifikací) a EUROPASS prokazující dosaženou úroveň vzdělání EQF 7 a mezinárodní klasifikace ISCED na úrovni magisterského vzdělávacího programu.

PROFESNÍ ZKOUŠKA

PRAHA

26.1., 23.2.
23.3., 27.4.

KARIÉROVÝ PORADCE PRO VZDĚLÁVACÍ A PROFESNÍ DRÁHU

Autorizace č.j.: MSMT-24407/2021 | kód NSK: 75-004-R

Profesní zkouškou získá uchazeč mezinárodně uznávané Osvědčení profesní kvalifikace Národní soustavy kvalifikací 75-004-R Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu, které odpovídá úrovni European Qualifications Framework EQF 7 (Evropský rámec kvalifikací) a EUROPASS prokazující dosaženou úroveň vzdělání EQF 7 a mezinárodní klasifikace ISCED na úrovni magisterského vzdělávacího programu.

PROFESNÍ ZKOUŠKA

PRAHA

25.1., 22.2.
22.3., 26.4.

KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ

Autorizace č.j.: MSMT-18099/2021 | kód NSK: 75-006-M

Profesní zkouškou získá uchazeč mezinárodně uznávané Osvědčení profesní kvalifikace Národní soustavy kvalifikací 75-006-M Koordinátor dobrovolníků, které odpovídá úrovni European Qualifications Framework EQF 7 (Evropský rámec kvalifikací) a EUROPASS prokazující dosaženou úroveň vzdělání EQF 4 a mezinárodní klasifikace ISCED na úrovni středního vzdělání s maturitní zkouškou.

PŘÍPRAVNÝ KURZ

28.1., 18.2.
18.3., 22.4.

MANAŽER DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Autorizace č.j.: MSMT-31080/2019 | kód NSK: 75-021-T

Přípravný kurz připravuje účastníky na úspěšné vykonání zkoušky profesní kvalifikace 75-021-T Manažer dalšího vzdělávání a na úspěšný výkon zvolené profesní kvalifikace. V rámci kurzu si účastníci připraví případovou studii ke zkoušce, strukturu vzdělávacího programu a na modelových situacích si ověří kompetence ke zkoušce. Kurz je jednodenní.

PŘÍPRAVNÝ KURZ

27.1., 24.2.
24.3., 28.4.

LEKTOR DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Autorizace č.j.: MSMT-31080/2019 | kód NSK: 75-001-T

Přípravný kurz připravuje účastníky na úspěšné vykonání zkoušky profesní kvalifikace 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání a na úspěšný výkon zvolené profesní kvalifikace. V rámci kurzu si účastníci připraví strukturu modelu vzdělávacího programu, na modelových situacích si ověří lektorské kompetence ke zkoušce a vyzkouší si písemný test nanečisto. Kurz je jednodenní.

PRO ŠKOLY

WEBINÁŘ

19.1.2022

2 500 Kč

SPISOVÁ SLUŽBA A ARCHIVACE DOKUMENTŮ VE ŠKOLÁCH V KONTEXTU LEGISLATIVNÍCH ZMĚN

Akreditace č.j.: MSMT- 26890/2021-2-793

Nejpozději do konce roku 2024 budou muset školy přejít z listinné podoby spisové služby na elektronickou a začít povinně evidovat dokumenty elektronicky. Cílem webináře je ukázat jak se správně připravit na přechod na elektronickou spisovou službu, co vše se přechodem na elektronickou spisovou službu změní, jak se s elektronickou spisovou službou pracuje, jak si vybrat správný software, jaké jsou povinnosti škol v oblasti péče o dokumenty a vedení spisové služby, jak si efektivně nastavit systém oběhu dokumentů apod.

PRO ŠKOLY

WEBINÁŘ

7.2.2022

2 250 Kč

FINANČNÍ ZRALOST ANEB JAK NA FINANČNÍ GRAMOTNOST VE ŠKOLÁCH

Akreditace č.j.: MSMT-39200/2020-2-876

Webinář je zaměřen na praktické využití poznatků z oblasti finanční gramotnosti ve školní praxi. Nabízí pedagogickým pracovníkům metody jak rozvíjet finanční zralost a finanční zodpovědnost u žáků. Na konkrétních modelových příkladech a ukázkách z praxe se účastníci seznámí s novými způsoby a pojetím výuky finanční gramotnosti. Webinář je součástí vzdělávacího programu Zavádění finančního vzdělávání do škol v návaznosti na Standard finanční gramotnosti.

PRO ŠKOLY

WEBINÁŘ

6.4.2022

2 500 Kč

EFEKTIVNÍ PRÁCE S DATOVOU SCHRÁNKOU ŠKOL JAKO ORGÁNŮ VEŘEJNÉ MOCI

Akreditace č.j.: MSMT - 26890/2021-2-793

Obsah semináře vychází z povinnosti škol pracovat s datovou schránkou orgánu veřejné moci v souladu s novelou zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění a vyhlášky č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, v platném znění.

PRO ŠKOLY

WEBINÁŘ

25. 2. 2022

2 500 Kč

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ V PRAXI ŘEDITELŮ STŘEDNÍCH ŠKOL

Akreditace č.j.: MSMT-39200/2020-2-876

Webinář je zaměřen na přijímací řízení, konání maturitních a závěrečných zkoušek a rozhodovací praxi ředitelů ve školním roce 2021/2022. Na pozadí příkladů z praxe a s využitím vybrané judikatury Nejvyššího správního soudu budou představeny jednotlivé kroky správního řízení při rozhodování o právech a povinnostech žáků podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Zároveň bude podán přehled možných správních úkonů, ukázky meritorních rozhodnutí a uvedeny příklady dobré praxe.

PRO ŠKOLY

WEBINÁŘ

7. 3. 2022

2 500 Kč

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ V PRAXI ŘEDITELŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Akreditace č.j.: MSMT-39200/2020-2-876

Webinář je zaměřen na správný postup při přijímání dětí k základnímu vzdělávání, zápisech, odkladech, na legitimnost kritérií pro posuzování žádostí o přijetí a na další rozhodovací činnost ZŠ. Na pozadí příkladů z praxe a s využitím vybrané judikatury Nejvyššího správního soudu budou představeny jednotlivé kroky správního řízení při rozhodování o právech a povinnostech žáků podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Zároveň bude podán přehled možných správních úkonů, ukázky meritorních rozhodnutí a uvedeny příklady dobré praxe.

PRO ŠKOLY

WEBINÁŘ

18. 3. 2022

2 500 Kč

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ V PRAXI ŘEDITELŮ MATEŘSKÝCH ŠKOL

Akreditace č.j.: MSMT-39200/2020-2-876

Webinář je zaměřen na správný postup při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání, zápisech, na legitimnost kritérií pro posuzování žádostí o přijetí, na náležitosti rozhodnutí o nepřijetí a další rozhodovací činnost. Na pozadí příkladů z praxe a s využitím vybrané judikatury Nejvyššího správního soudu budou představeny jednotlivé kroky správního řízení při rozhodování o právech a povinnostech dětí podle zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Zároveň bude podán přehled možných správních úkonů, ukázky meritorních rozhodnutí a příklady dobré praxe.

JUDr. Ivana Slavíková, MBA

Autorizovaná osoba MŠMT k ověřování a udělování profesních kvalifikací NSK odpovídající úrovni Evropského rámce kvalifikací EQF podle zák. č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, a k udělování osvědčení Europass prokazujícího úroveň vzdělání EQF a mezinárodní klasifikace  ISCED. Autorizace MSMT-31080/2019 | Akreditace MSMT-33753/2019-1/387.

    Manažer dalšího vzdělávání 75-021-T
    Lektor dalšího vzdělávání 75-001-T
    Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu 75-004-R
    Koordinátor dobrovolníků 75-006-M

Garant a lektor vzdělávacích programů akreditovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy  MSMT-33494/2019-1 | MSMT-39200/2020-2-876 | MSMT-26890/2021-2-793.

    +420 775 155 079 
   slavikova@academyeducation.cz

Naši partneři

NAPIŠTE NÁM:

Info

Academy Education, s.r.o.

     Na Stárce 946/7, Praha 5 - Košíře, 150 00
  info@academyeducation.cz
    +420 775 155 079 
   Dat. schránka:78ybw5d
     IČ:  08446466
    Bankovní  spojení: 2401680392/2010

Školící   místa

PRAHA:
Ovocný trh 572/11, Praha 1
SMVV Michelská 12, Praha 4
PLZEŇ:
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje,
Smetanovy sady 2, Plzeň
BRNO:
Edutica, s.r.o., Masarykova 32, Brno

/lib/jquery.mb.ytplayer/dist/jquery.mb.YTPlayer.js">