Vítejte v
Academy Education
Pojďte dál...

CERTIFIKOVANÁ ZKOUŠKA

PRAHA

24.9., 29.10.
26.11., 10.12.

LEKTOR DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Autorizace č.j.: MSMT-31080/2019 | kód NSK: 75-001-T

Profesní zkouškou získá uchazeč mezinárodně uznávané Osvědčení profesní kvalifikace Národní soustavy kvalifikací 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, které odpovídá úrovni European Qualifications Framework EQF 7 (Evropský rámec kvalifikací) a EUROPASS prokazující dosaženou úroveň vzdělání EQF 7 a mezinárodní klasifikace ISCED na úrovni magisterského vzdělávacího programu.

CERTIFIKOVANÁ ZKOUŠKA

PRAHA

24.9., 29.10.
26.11., 10.12.

MANAŽER DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Autorizace č.j.: MSMT-31080/2019 | kód NSK: 75-021-T

Profesní zkouškou získá uchazeč mezinárodně uznávané Osvědčení profesní kvalifikace Národní soustavy kvalifikací 75-021-T Manažer dalšího vzdělávání, které odpovídá úrovni European Qualifications Framework EQF 7 (Evropský rámec kvalifikací) a EUROPASS prokazující dosaženou úroveň vzdělání EQF 7 a mezinárodní klasifikace ISCED na úrovni magisterského vzdělávacího programu.

PŘÍPRAVNÉ KURZY

17.9., 22.10.
19.11., 10.12.

LEKTOR DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Autorizace č.j.: MSMT-31080/2019 | kód NSK: 75-001-T

Přípravný kurz připravuje účastníky na úspěšné vykonání zkoušky profesní kvalifikace 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání a na úspěšný výkon zvolené profesní kvalifikace. V rámci kurzu si účastníci připraví strukturu modelu vzdělávacího programu, na modelových situacích si ověří lektorské kompetence ke zkoušce a vyzkouší si písemný test nanečisto. Kurz je jednodenní.

PŘÍPRAVNÉ KURZY

17.9., 22.10.
19.11., 10.12.

MANAŽER DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Autorizace č.j.: MSMT-31080/2019 | kód NSK: 75-021-T

Přípravný kurz připravuje účastníky na úspěšné vykonání zkoušky profesní kvalifikace 75-021-T Manažer dalšího vzdělávání a na úspěšný výkon zvolené profesní kvalifikace. V rámci kurzu si účastníci připraví případovou studii ke zkoušce, strukturu vzdělávacího programu a na modelových situacích si ověří kompetence ke zkoušce. Kurz je jednodenní.

PRO ŠKOLY

WEBINÁŘ

20.10.2021

FINANČNÍ ZRALOST ANEB JAK NA FINANČNÍ GRAMOTNOST VE ŠKOLÁCH

Akreditace č.j.: MSMT-39200/2020-2-876

Webinář je zaměřen na praktické využití poznatků z oblasti finanční gramotnosti ve školní praxi. Nabízí pedagogickým pracovníkům metody jak rozvíjet finanční zralost a finanční zodpovědnost u žáků. Na konkrétních modelových příkladech a ukázkách z praxe se účastníci seznámí s novými způsoby a pojetím výuky finanční gramotnosti. Webinář je součástí vzdělávacího programu Zavádění finančního vzdělávání do škol v návaznosti na Standard finanční gramotnosti.

JUDr. Ivana Slavíková, MBA

Autorizovaná lektorka a manažerka vzdělávání oprávněná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, k ověřování a udělování profesních kvalifikací Národní soustavy kvalifikací, které odpovídají úrovni Evropského rámce kvalifikací EQF 7 podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a k udělování Dodatku k osvědčení Europass prokazujícího dosaženou úroveň vzdělání Evropského rámce kvalifikací EQF a mezinárodní klasifikace ISCED. Autorizace č.j.: MSMT-31080/2019, akreditace č.j.: MSMT-33753/2019-1/387:
  Lektor dalšího vzdělávání 75-001-T
   Manažer dalšího vzdělávání 75-021-T

Garant a lektor vzdělávacích programů akreditovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pod č.j.: MSMT-33494/2019-1.

    +420 755 155 079 
   slavikova@academyeducation.cz

Naši partneři

NAPIŠTE NÁM:

Info

Academy Education, s.r.o.

     Na Stárce 946/7, Praha 5 - Košíře, 150 00
  info@academyeducation.cz
    +420 755 155 079 
   Dat. schránka:78ybw5d
     IČ:  08446466
    Bankovní  spojení: 2401680392/2010

Školící   místa

PRAHA:
Ovocný trh 572/11, Praha 1
SMVV Michelská 12, Praha 4
PLZEŇ:
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje,
Smetanovy sady 2, Plzeň
BRNO:
Edutica, s.r.o., Masarykova 32, Brno

/lib/jquery.mb.ytplayer/dist/jquery.mb.YTPlayer.js">