Vítejte v
Academy Education
Pojďte dál...

PRO ŠKOLY

WEBINÁŘ

1. 4. 2021

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ V PRAXI ŘEDITELŮ MATEŘSKÝCH ŠKOL

Autorizace č.j.: MSMT-39200/2020-2-876

Obsah webináře vychází z platných právních předpisů a platné judikatury soudů.  Webinář je rozdělen do dvou bloků po 90 minutách, přičemž druhý blok je zaměřen na správný postup při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání, zápisy, legitimnost kritérií pro posuzování žádosti o přijetí, náležitosti rozhodnutí o přijetí a nepřijetí apod.

PRO ŠKOLY

WEBINÁŘ

26. 3. 2021

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ V PRAXI ŘEDITELŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Autorizace č.j.: MSMT-39200/2020-2-876

Obsah webináře vychází z platných právních předpisů a platné judikatury soudů.  Webinář je rozdělen do dvou bloků po 90 minutách, přičemž druhý blok je zaměřen na správný postup při přijímání dětí k základnímu vzdělávání, zápisy, odklady, legitimnost kritérií pro posuzování žádosti o přijetí, náležitosti rozhodnutí o přijetí a nepřijetí apod.

PRO ŠKOLY

WEBINÁŘ

19. 3. 2021

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ V PRAXI ŘEDITELŮ STŘEDNÍCH ŠKOL

Autorizace č.j.: MSMT-39200/2020-2-876

Obsah webináře vychází z platných právních předpisů a platné judikatury soudů. Webinář je rozdělen do dvou bloků po 90 minutách, přičemž druhý blok je zaměřen na změny v přijimacím řízení a v konání maturitních a závěrečných zkoušek v letošním školním roce.

PROFESNÍ ZKOUŠKA

PRAHA

29. 4. 2021
27. 5. 2021
24. 6. 2021

Lektor dalšího vzdělávání

Autorizace č.j.: MSMT-31080/2019 | kód NSK: 75-001-T

Profesní zkouškou uchazeč získává celostátně uznávané Osvědčení profesní kvalifikace NSK Lektor dalšího vzdělávání, kód NSK: 75-001-T, které odpovídá úrovni Evropského rámce kvalifikací EQF 7 a Dodatek Europass prokazující dosaženou úroveň vzdělání Evropského rámce kvalifikací EQF 7 a mezinárodní klasifikace ISCED.

PROFESNÍ ZKOUŠKA

PLZEŇ

30. 4. 2021
28. 5. 2021
25. 6. 2021

Lektor dalšího vzdělávání

Autorizace č.j.: MSMT-31080/2019 | kód NSK: 75-001-T

Profesní zkouškou uchazeč získává celostátně uznávané Osvědčení profesní kvalifikace NSK Lektor dalšího vzdělávání, kód NSK: 75-001-T, které odpovídá úrovni Evropského rámce kvalifikací EQF 7 a Dodatek Europass prokazující dosaženou úroveň vzdělání Evropského rámce kvalifikací EQF 7 a mezinárodní klasifikace ISCED.

PROFESNÍ ZKOUŠKA

PRAHA

29. 4. 2021
27. 5. 2021
24. 6. 2021

Manažer dalšího vzdělávání

Autorizace č.j.: MSMT-31080/2019 | kód NSK: 75-021-T

Profesní zkouškou uchazeč získává celostátně uznávané Osvědčení profesní kvalifikace NSK Manažer dalšího vzdělávání, kód NSK: 75-021-T, které odpovídá úrovni Evropského rámce kvalifikací EQF 7 a Dodatek Europass prokazující dosaženou úroveň vzdělání Evropského rámce kvalifikací EQF 7 a mezinárodní klasifikace ISCED

PROFESNÍ ZKOUŠKA

PLZEŇ

30. 4. 2021
28. 5. 2021
25. 6. 2021

Manažer dalšího vzdělávání

Autorizace č.j.: MSMT-31080/2019 | kód NSK: 75-021-T

Profesní zkouškou uchazeč získává celostátně uznávané Osvědčení profesní kvalifikace NSK Manažer dalšího vzdělávání, kód NSK: 75-021-T, které odpovídá úrovni Evropského rámce kvalifikací EQF 7 a Dodatek Europass prokazující dosaženou úroveň vzdělání Evropského rámce kvalifikací EQF 7 a mezinárodní klasifikace ISCED

PŘÍPRAVNÝ KURZ

WEBINÁŘ

30. 4. 2021
28. 5. 2021
25. 6. 2021

Lektor dalšího vzdělávání

Autorizace č.j.: MSMT-31080/2019 | kód NSK: 75-001-T

Přípravný kurz připravuje účastníky na úspěšné vykonání zkoušky profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání, kód NSK: 75-001-T, a na úspěšný výkon zvolené profesní kvalifikace. V rámci kurzu si účastníci připraví strukturu modelu vzdělávacího programu, na modelových situacích si ověří lektorské kompetence ke zkoušce a vyzkouší si písemný test nanečisto.

PŘÍPRAVNÝ KURZ

WEBINÁŘ

30. 4. 2021
28. 5. 2021
25. 6. 2021

Manažer dalšího vzdělávání

Autorizace č.j.: MSMT-31080/2019 | kód NSK: 75-021-T

Přípravný kurz připravuje účastníky na úspěšné vykonání zkoušky profesní kvalifikace Manažer dalšího vzdělávání, kód NSK: 75-021-T, a na úspěšný výkon zvolené profesní kvalifikace. Kurz je určen především pro HR pracovníky, manažery vzdělávání, koordinátory vzdělávání a vzdělávacích akcí, lektory a uchazeče, kteří chtějí zvýšit uplatnění na trhu práce.

REKVALIFIKAČNÍ KURZ

WEBINÁŘ

1. 4. 2021 - 30. 6. 2021
1. 6. 2021 - 31. 8. 2021


Lektor dalšího vzdělávání

Akreditace č.j.: MSMT-33753/2019-1/387 | Autorizace č.j.: MSMT-31080/2019 | kód NSK: 75-001-T

Absolvent kurzu získá odborné znalosti v andragogice a didaktice, osvojí si  metody vzdělávání dospělých včetně metod hodnocení, prezentační techniky (HW, SW), lektorské dovednosti a kompetence, vybrané typy distančního vzdělávání, sestaví  si modelový vzdělávacího program, ověří si lektorské kompetence na modelových situacích, aj. Uchazeč získá Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího kurzu. Zkouškou získá Osvědčení profesní kvalifikace NSK Lektor dalšího vzdělávání - úroveň Evropského rámce kvalifikací EQF 7 a Dodatek Europass - EQF 7 a mezinárodní klasifikace ISCED.

REKVALIFIKAČNÍ KURZ

WEBINÁŘ

1. 4. 2021 - 30. 6. 2021
1. 6. 2021 - 31. 8. 2021


Manažer dalšího vzdělávání

Akreditace č.j.: MSMT-33753/2019-1/387 | Autorizace č.j.: MSMT-31080/2019 | kód NSK: 75-021-T

Absolvent kurzu získá odborné znalosti v marketingu, projektování vzdělávacích aktivit, v řízení distančních forem vzdělávání, v řízení vzdělávací instituce, osvojí si postupy pro získání akreditací vzdělávacích programů a institucí, vyzkouší si analýzu vzdělávacích potřeb, evaluaci vzdělávacích akcí aj. Uchazeč získá Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího kurzu. Zkouškou získá Osvědčení profesní kvalifikace   NSK Manažer dalšího vzdělávání - úroveň Evropského rámce kvalifikací EQF 7 a   Dodatek Europass - EQF 7 a mezinárodní klasifikace ISCED

JUDr. Ivana Slavíková, MBA

Autorizovaná lektorka a manažerka vzdělávání oprávněná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, k ověřování a udělování profesních kvalifikací Národní soustavy kvalifikací, které odpovídají úrovni Evropského rámce kvalifikací EQF 7 podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a k udělování Dodatku k osvědčení Europass prokazujícího dosaženou úroveň vzdělání Evropského rámce kvalifikací EQF a mezinárodní klasifikace ISCED. Autorizace č.j.: MSMT-31080/2019, akreditace č.j.: MSMT-33753/2019-1/387:
  Lektor dalšího vzdělávání 75-001-T
   Manažer dalšího vzdělávání 75-021-T

Garant a lektor vzdělávacích programů akreditovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pod č.j.: MSMT-33494/2019-1.

    +420 755 155 079 
   slavikova@academyeducation.cz

Naši partneři

NAPIŠTE NÁM:

Info

Academy Education, s.r.o.

     Na Stárce 946/7, Praha 5 - Košíře, 150 00
  info@academyeducation.cz
    +420 755 155 079 
   Dat. schránka:78ybw5d
     IČ:  08446466
    Bankovní  spojení: 2401680392/2010

Školící   místa

PRAHA:
Ovocný trh 572/11, Praha 1
SMVV Michelská 12, Praha 4
PLZEŇ:
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje,
Smetanovy sady 2, Plzeň
BRNO:
Edutica, s.r.o., Masarykova 32, Brno

/lib/jquery.mb.ytplayer/dist/jquery.mb.YTPlayer.js">